YLEISTÄ IRLANNIN LUONTOYRITTÄJYYDESTÄ

Irlannin pinta-alasta metsiä on alle 10 % (2002). Tästä johtuen metsien monikäyttö ja sen kehittyminen etenkin yksityismetsien osalta on Irlannissa alkutekijöissään. Lisäksi Irlannissa ei ole mm. vastaavanlaista marjojen ja sienten keruukulttuuria kuin Suomessa. Irlannin ympäri vuoden leuto ilmasto, vehreät maisemat ja kulttuuri kuitenkin tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia luontoalan yrittäjyydelle. Keskeisimmät luontoyrittäjyyden osa-alueet ovat luontomatkailu ja virkistys sekä koristemateriaalituotanto (Ni Dhubháin ym. 2005).

Virkistys ja luontomatkailu

Irlannissa ei tunneta jokamiehenoikeuksia. Lain mukaan ei ole sallittua liikkua toisten omistamilla mailla ilman maanomistajan lupaa. Maanomistaja on myös vastuussa omistamastaan alueesta jopa siinä määrin, että häntä voidaan pitää vastuullisena mahdollisista luvan kanssa alueella liikkuneille retkeilijöille tai marjastajille tapahtuneista onnettomuuksista (Ni Dhubháin ym. 2005).

Irlannin metsät tarjoavat kuitenkin mahdollisuuksia hyvin monimuotoisiin virkistys -ja ulkoilumahdollisuuksiin. Irlannissa on useita luontomatkailuun ja virkistykseen sopivia luonnon- ja kansallispuistoihin rinnastettavia alueita, jotka sijaitsevat kaupunkien läheisyydessä (n. 60 km:n säteellä). Mm. keskeisimpiä puistoalueita, kuten Lough Key Forest Parkia ja Killykeen Forest Chaletsia hallinnoi Coillte - niminen yritys. Coillte on valtion omistama metsäalueiden hoitoon keskittynyt yritys, joka hallinnoi mm. laajoja virkistysalueita ja kehittää maan metsitysohjelmaa (lisätietoja www.coillte.ie).

Virkistysalueiden ja matkailukeskusten lisäksi Irlannin luonto tarjoaa paljon muita virkistys- ja luontomatkailumahdollisuuksia. Tyypillisin metsäalueiden virkistyskäyttömuoto on vaellus. On arvioitu, että Irlannin metsäalueilla käy vuosittain noin 8,5 miljoonaa vaeltajaa. Ainoastaan noin 2-3% vaeltajista maksaa jossakin muodossa pääsymaksuja johtuen mm. Coillte:n harjoittamasta ”avoimien metsäalueiden politiikasta” (open forest policy). Vaeltajaryhmistä eniten tuloja tuovat ulkomaiset matkailijat. Muita keskeisiä ulkoilu- ja luontomatkailumuotoja ovat ratsastus, maastopyöräily ja metsästys. On arvioitu, että noin 30 000 ulkomaalaista turistia käy vuosittain irlantilaisissa ratsastuskohteissa. He kuluttavat arviolta keskimäärin 800 € henkilöä kohden. Luontomatkailun osalta metsästys on kohdistunut lähinnä peuranmetsästykseen. Vuonna 2002 koko peuranmetsästyksen arvoksi Irlannissa määriteltiin noin 1,3 milj. €. Maastopyöräilymarkkinoista tai niiden tulovaikutuksista ei puolestaan ole olemassa täsmällistä tietoa (Collier ym. 2004).

Koristemateriaalituotanto

Irlannilla on tiettyjä selkeitä etuja muihin maihin nähden leikkovihreän koristemateriaalin tuottamisessa. Pääasiassa nämä ovat ilmastollisia kilpailuetuja, kuten läpi vuoden saatava sademäärä, leudot talvet ja viileät, kosteat kesät. Tästä johtuen Irlannissa kukoistaa laajempi lajikirjo eksoottisia puita, pensaita, puutarhakasveja ja saniaisia kuin missään muussa maassa vastaavalla leveysasteella. Irlannin mahdollisuudet leikkovihreän ja luonnon koristemateriaalin tuottajana on tunnistettu jo pidemmän aikaa. Irlannin kansallinen tutkimus- ja koulutustaho Teagasc (www.teagasc.ie) toi maahan 70-luvulla yli sadan erilaisen eukalyptuslajin siemeniä kokeillakseen niiden kestävyyttä Irlannin olosuhteissa sekä soveltuvuutta leikkovihreän tuottamiseen. Lupaavimmat lajit selvitettiin ja taimia toimitettiin useille kasvattajille ja taimitarhoille ympäri maata. Tuolloin tuotanto ei kuitenkaan ottanut vielä tuulta siipiensä alle (Collier 2005).

Varsinaisesti kaupallinen tuotanto ja viljely lähti vauhtiin 1993, josta lähtien se on kasvanut tasaisesti ollen noin 150 ha vuonna 2003. Tuotannon arvo samana vuonna oli noin 3milj.€. Tuotannosta 80% päätyi vientiin (Ni Dhubháin ym. 2005) pääasiassa Hollantiin ja Isoon-Britanniaan (Collier ym. 2004). Keskeisimpiä viljeltyjä lajeja ovat eukalyptyslajit (Eucalyptys), kielopuu (Pittosporum) ja heisilajikkeet (Viburnum). Viljeltyjen lisäksi suuri osa vientiin päätyvästä koristemateriaalista on luonnosta kerättävää materiaalia. Tärkeimmät metsistä kerättävät koristemateriaalilajit ovat jalokuusi (Abies procera), mänty- (Pinus spp) ja koivulajit (Betula spp) sekä alppiruusu (Rhododendron) (Ni Dhubháin ym. 2005).

Lehdes- ja koristemateriaalin kauppa on linkittynyt tiiviisti kukkakauppa-alan kanssa (mm. Hollannin kukkamarkkinat), jonka volyymi on noin 10-kertainen koristemateriaalikauppaan verrattuna. Suurimpia ostajia ovat kukkatukut sekä tavarataloketjut. Erityisesti kysyntää on tällä hetkellä yli 50 cm pitkästä leikkovihreästä sekä asetelmista ja niihin liittyvistä tuotteista. Koristemateriaalikauppa on hyvin voimakkaasti hintakilpailtua. Alan yritykset ovatkin pyrkineet kehittämään keinoja edetä pidemmälle jalostusketjussa mm. puolivalmisteiden tai yksilöllisten toimitustapojen avulla. Erilaisten palveluiden yhdistäminen tuotteisiin on yksi tulevaisuuden kehityssuunnista. Ala on myös vahvasti riippuvainen trendeistä. Markkinoille on jatkuvasti tuotava uusia lajikkeita ja vaihtoehtoja.

Lisämateriaalia

A Note on the Irish Foliage Industry, Pat Collier 2005 (englanninkielinen kuvaus alan kehityksestä Irlannissa). Artikkeli on luettavissa suomeksi Luonnontuote -lehden vuoden 2005 numerosta.

 

Forest foliage production in Ireland -case study Forest Produce Limited, Amy Hingston 2005 (englanninkielinen kuvaus Irlannin suurimpiin kuuluvasta koristemateriaaliyrityksestä). Artikkeli on luettavissa suomeksi Luonnontuote -lehden vuoden 2005 numerosta.

 

Lähteet

Ni Dhubháin ym. 2005. Country report, Ireland COST E 30- Economic integration of urban consumers’ demand and rural forestry production. In Jáger, L. (Ed.). 2005. COST E30 Economic integration of urban consumers' demand and rural forestry production. Forest sector entrepreneurship in Europe: Country studies. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica. Special Edition 2005.

Collier, P., Short, I. and Dorgan J. 2004. Markets for Non-Wood Forest Products. COFORD, Dublin Ireland 84p.

Collier, P. 2005. A Note on the Irish Foliage Industry

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi