Ajankohtaista

FAOn luonnontuotealaan liittyvät politiikkasuositukset


05.06.2018

Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, on julkaissut policy briefin koskien luonnontuotealan tuotteiden kestävää tuottamista Euroopassa. Suositukset ovat osa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettua StarTree-hanketta, jossa myös Suomi oli osallisena. FAOn julkaisussa kerrotaan luonnontuotealan arvon Euroopassa olevan tällä hetkellä noin 2,27 miljardia euroa. Eurooppalaisille tehdyn kyselyn mukaan 17 000 taloudesta 90% käytti luonnontuotteita ja ¼ kyselyyn vastanneista keräsi niitä myös itse.

 

Julkaisussa tuodaan esille erityisesti luonnontuotteiden kestävä keruu, johon toivotaan yhtenäistä linjausta ja säädöksiä, kuitenkin keruutuotteiden ja alueiden omat erityispiirteet huomioiden, ja siten etteivät rajoitukset vaikeuta alan toimintaa tarpeettomasti. Julkaisussa mainitaan myös yhteistyön merkitys alueellisesti, valtakunnallisesti ja EU-tasolla. Toimintaverkkojen yhtenäinen terminologia, politiikka sekä alan sisällä tapahtuva standardointi ja sertifiointi voisi edesauttaa mm. tuotteiden laadun, toimitusvarmuuden ja jäljitettävyyden osoittamista.

 

Monet EU:n sisäiset linjaukset ja lait (kuva ohessa) vaikuttavat luonnontuotealaan maiden omien lainsäädäntöjen ja toimintatapojen lisäksi, vaikka luonnontuotealalla sinällään ei olekaan varsinaista omaa lainsäädäntöä ja poliittista linjausta EU-tasolla. Julkaisussa Suomi mainitaan luonnontuotealan edistämistä kehittävänä maana, jossa paitsi jokamiehenoikeus myös valtion johto ovat jo pitkään tukeneet alan tutkimusta ja kehittämistä. Myös Suomen luonnontuotteiden myynnistä saatujen tulojen verovapaus mainitaan.

 

Julkaisun loppupuolella FAO toivoo lisänäkyvyyttä alalle, esim. korostamalla raaka-aineiden ja jalostettujen luonnontuotteiden eroa mm. uudella luokittelulla sekä lisäämällä alalla toimivien kehittäjien toimintaa. Myös pinnalla olevien trendien, kuten luonnonmukaisuuden ja luomun esille tuomista voisi korostaa enemmän.

 

Lähde

FAO

http://www.fao.org/3/a-i6701e.pdf


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi