Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa (LUMO-INKA)

Hankkeen nimi
Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa (LUMO-INKA)

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus ja Itä-Suomen yliopiston metsäosasto

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Henri Vanhanen, henri.vanhanen(at)luke.fi ja Jukka Tikkanen, jukka.tikkanen(at)uef.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/projektit/lumo-inka-tekes-eakr/

Kuva Erkki Oksanen LUKE

Hankkeen kuvausteksti

Metsien ei-puupohjaisiin tuotteisiin pohjautuva luonnontuoteala on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna liikevaihdoltaan usean sadan miljardin arvoista liiketoimintaa ja globaalit markkinat kasvavat tällä hetkellä jatkuvasti. Suomessa ei-puupohjaisia raaka-aineita on runsaasti ja monipuolisesti saatavilla. Siitä huolimatta luonnontuotealan globaali markkinapotentiaali on ollut suurelta osin hyödyntämättä, sillä alalta puuttuvat selkeät tuotanto- ja liiketoimintamallit.

 

LUMO-INKA hankkeessa luodaan tavoitteellisesti uusia liiketoimintamalliratkaisuja luonnontuotealalle systemaattisia menetelmiä ja parhaita resursseja hyödyntäen. Projektin tavoitteet ovat:

1. Liiketoimintamallien kehittäminen luonnontuote- eli raaka-ainelähtöisesti.

2. Systemaattinen liiketoimintamallien tutkimus, arviointi ja kehittäminen.

3. Metsien käytön tehostaminen ja metsäbiotalouden kehittämisen tavoite.

 

LUMO-INKA hankkeen tavoitteena on kasvun edellytysten luominen uusien liiketoimintamallien avulla ja löytää uusia tuotteistettavia raaka-aineita. Projektin tuloksena on luoda Suomen olosuhteisiin sopivia uusia raaka-aine- ja kohdemarkkinalähtöisiä tuotanto- ja liiketoimintamalleja, joista voi muodostua merkittävä tulonlähde sekä metsänomistajille että raaka-aineita jatkojalostaville yrityksille. Lisäksi projektista hyötyvät luonnontuotealan asiakkaat ja loppukäyttäjät kasvavina valikoimina ja parempana saatavuutena.

 

Hanketta rahoittaa EAKR, Tekes, Tornator Oy, Nordic Koivu Oy, PolarShiitake Oy, Kainuun Country Food Oy, Sienestä Oy ja Puhdistamo Oy. Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2015-31.5.2017.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKRMuu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
514000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi