Koulutus

LUONTOALAN AMMATTILAISEKSI!

Luontoalan yrittäjäksi tai työntekijäksi voi ryhtyä hyvinkin erilaisista ammatti- ja koulutustaustoista. Ammatillisen koulutuksen ohella alan yritystoimintaa harjoitetaan usein myös korkeakoulupohjalta. Toiminnan perustana on kuitenkin vahva luonto-osaaminen. Osaamisvaatimukset kasvavat luontoalan yritystoiminnan kehittyessä ja tuotekehityksen lisääntyessä. Erilaisen osaamisen yhdistäminen ja verkostoituminen eri alojen ammattilaisten kanssa ovat luonteva tapa kehittää alan uutta tuote- ja palvelutarjontaa. Luonto tarjoaa monia työ- ja yritysmahdollisuuksia, joihin pääsee tarttumaan alan koulutuksen kautta. Tutustu monipuoliseen tarjontaan!

 

TUTKINTOJA LUONTOALAN AMMATTIIN

Perustutkinnot

 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

- luonto-ohjaaja

- luonnonvaratuottaja

- luonto- ja ympäristöneuvoja

- poronhoitaja

- ympäristönhoitaja

 

Ammattitutkinnot

 

Luonnontuotealan ammattitutkinto

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

Porotalouden ammattitutkinto

 

Erikoisammattitutkinnot

 

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto

Riistamestarin erikoisammattitutkinto

 

KOULUTUSTARJONTAA

Luontoalalla on varsin hyvin tarjolla tutkintoon johtavaa koulutusta, jota tarjoavat muun muassa:

 


YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi