Ajankohtaista

Kerkkien keruun vaikutusta kuusen tutkittu


08.03.2018

Metsätieteen aikakauskirjassa 2018 julkaistussa Kuusentaimikon kerkkäsato ja keruun vaikutus kuusen kasvuun -artikkelissa kerrotaan tutkimuksesta, joka oli osa Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa LUMO-INKA -hanketta. Aineisto perustuu Ikaalisissa ja Joensuussa sijaitsevista keruupuihin. Tutkimuksen tekijät huomattavatkin, että keruukäsittelyt tehtiin puutasolla eikä koealoittain.

 

Artikkelissa kerrotaan, että tuloksissa kävi ilmi, että kertakeruulla, jonka kasvuvaikutus kestää vain muutaman vuoden ei ole juuri vaikutusta kuusikon kehitykseen ja myöhempiin hakkuisiin. Kerkkien keruun jälkeen vuotuinen sädekasvu oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi vain, jos kerkkiä oli kerätty kahtena peräkkäisenä vuotena. Kerran kerättyjen kuusten keskikasvu oli 95% kontrollipuiden kasvusta ja vastaavasti 80%, kun kerkät oli kerätty kahdesti.

 

Tutkimus osoitti, että kerkkien keruu ei aiheuta suurta riskiä kuusikon kehitykselle, vaikka keruu hidastikin puiden paksuuskasvua. Kasvutappion seurauksena kuusikon hakkuiden laskettiin viivästyvän enintään muutamalla vuodella. Keruun kasvuvaikutuksia varttuneissa taimikoissa voidaan lieventää, kun osa kerkistä jätetään keräämättä (latvan yläosan pääteversot) ja keruu tehdään vain yhtenä vuotena.

 

Artikkeli kokonaisuudessaan

Miina J., Niemistö P., Potila H., Savonen E.-M. (2018).

Kuusentaimikon kerkkäsato ja keruun vaikutus kuusen kasvuun.

Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli id 7802.

https://doi.org/10.14214/ma.7802


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi