Ajankohtaista

Kosteikkokasveista elinkeinomahdollisuuksia


04.05.2018

Luonnonvarakeskuksen uudessa julkaisussa kerrotaan, että soiden ja muiden kosteikkojen luonnonkasveista hyödynnetään tällä hetkellä runsaimmin marjoja, kuten hillaa ja karpaloa. Muista kosteikkojen kasviraaka-aineista Suomessa kerätään ja jatkojalostetaan jonkin verran mesiangervoa. Lisäksi 4H on välittänyt jo reilut pari vuosikymmentä pyöreälehtikihokkia ja suopursua Keski-Eurooppaan. Kosteikkojen monipuolisessa kasvilajistossa olisi lajivalikoiman, keruumäärien ja käyttötarkoitusten suhteen potentiaalia nykyistä laajempaan hyödyntämiseen.

Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS) -hankkeessa kartoitettiin kosteikkokasvien kaupallista käyttöä Suomessa ja ulkomailla sekä arvioitiin niiden hyödyntämismahdollisuuksia tutkimustiedon ja lainsäädännön valossa. Nämä tulokset on koottu ohessa olevaksi raportiksi, jonka alkuosassa käydään läpi kosteikkokasvien käyttöä yrityksissä Suomessa ja ulkomailla. Suomalaisten yritysten osalta tarkasteltiin luonnonvaraisten kasvien käyttöä laajemminkin; aineistoon kertyi tietoja yhteensä 70 kasvilajista. Pääpaino raportissa on niiden Suomessa esiintyvien kosteikkokasvien esittelyssä, joiden katsottiin olevan kiinnostavimpia hyödyntämisen näkökulmasta.

Raportin lajikuvauksissa on mukana 21 kosteikkokasvia. Ensin esitellään yleistä tietoa kasvilajeista, niiden levinneisyydestä ja perinteisestä käytöstä. Laajimmin on käsitelty lajien ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia tutkimustuloksiin pohjautuen. Lajikuvausten lopussa tarkastellaan lajien nykyistä hyödyntämistä yrityksissä ja käyttömahdollisuuksia lainsäädännön näkökulmasta, lähinnä elintarvikeina ja eläinten rehuina. Myös lajien keruuseen ja viljelyyn liittyviä asioista on käyty läpi.

Aineiston toivotaan innostavan kotimaisia yrityksiä miettimään kosteikkokasveihin liittyviä mahdollisuuksia ja hyödyntämään niitä tuotekehityksessään. Julkaisun materiaalit ovat käytettävissä myös esimerkiksi luonnontuotealan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyössä sekä keruutoiminnan suunnittelussa. Monipuolistuva keruu- ja jatkojalostustoiminta tuo kaivattuja lisätuloja ja hyvinvointia maaseudulle ja laajemminkin.

 

Lähde

Laurila, Marika

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/541748

Kosteikkokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus

18/2018

 


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi