Ajankohtaista

Luonnontuotteista lisätuloja metsänomistajille ja yrityksille


17.08.2017

Koivunlehti_MALUMO-INKA -hankkeen Matti Vaara ja Marianne Mustonen kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston uutisessa, että metsänomistajat tarvitsevat jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle jäävien luonnontuotteiden hyödyntämiseen uusia liiketoimintamalleja ja verotuksen uudistamista. Jos metsänomistajat tulevat tietoiseksi ja kiinnostuvat luonnontuotteiden mahdollisuuksista monipuolistaa metsänsä tulovirtoja, siitä hyötyvät kaikki luonnontuotealan arvoketjussa. Luonnontuotteet tuovat ansaintamahdollisuuksia sekä metsänomistajille että kerääjille. Esimerkiksi pakurilla, mahlalla, kuusenkerkillä, koivunlehdillä ja mustikanlehdillä sekä -versoilla on suurta kysyntää maailmalla, mutta tuotteita ei saada riittävästi jalostukseen ja markkinoille.

 

LUMO-INKA -hankkeessa valittiin esimerkiksi koivunlehtien ja kuusenkerkkien keruu ja tuotanto, sillä metsänomistajien kynnys hyödyntää niitä on mahdollisimman matala. Monien tuotteiden, kuten mahlan tai pakurin tuotanto vaatii pitkäjänteisempää suunnittelua ja mahdollisesti metsänhoitotoimenpiteitä. Vaaran mukaan kuusenkerkkien ja koivunlehtien talteenotosta on monia hyötyjä metsänomistajille. Yksinkertaisimmillaan koivunlehtien ja kuusenkerkän kasvattaminen ei vaadi tuotantopanoksia metsänomistajilta. Lehdet ja kerkät voidaan kerätä hoitovaiheessa olevista taimikoista.

 

Luonnontuotteiden verotuksesta ei ole vielä selviä pelisääntöjä

 

Luonnontuotteiden kohdalla verottajan kanta on vaihteleva riippuen esimerkiksi kerättyjen koivunlehtien ja kuusenkerkkien käyttötarkoituksesta ja jalostusasteesta. Marja- ja sienitulot ovat käyttötarkoituksesta riippumatta verottomia. Luonnonkasvit ja kasvinosat ovat verovapaita, jos ne myydään elintarvikekäyttöön, lääkkeenä tai lääkeaineen valmistukseen. Kuitenkin, jos metsänomistaja haluaa korottaa myymänsä koivunlehden arvoa esimerkiksi esikäsittelemällä, eli kuivaamalla tai pakastamalla, tulee esikäsitellyn luonnontuotteen myyntitulo verolliseksi.

 

Luonnonkasvien ja kasvinosien myynti on arvonlisäverollista, jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Usein metsänomistajat ovat muutoinkin arvonlisäverovelvollisia, sillä arvonlisäverovelvolliseksi täytyy ilmoittautua oma-aloitteisesti, jos puun myyntitulo ylittää 8500 euroa vuodessa. Metsänomistaja voi kuitenkin aina halutessaan liittyä alv-velvolliseksi, vaikka myyntitulot eivät ylitäkään tulorajaa. Vaara kirjoittaa, että vaikka esikäsittely tuokin myynnin veronalaiseksi, parantaa se tuotteen säilymistä ja antaa myyjälle mahdollisuuden etsiä parempaa hintaa markkinoilta.

 

Vaikka luonnontuotteiden tuotanto- ja liiketoimintamallit saadaan toimiviksi, täytyy Vaaran mukaan kehittää vielä metsäomistajien ja luonnontuotteiden ostajien välisiä sopimusmalleja, sekä esimerkiksi digitaalisia markkinapaikkoja tai alustoja, joissa ostajat ja myyjät voivat kohdata.

 

Luonnontuotteiden arvioidut keruuhinnat

Kesä 2017, Lähde: LuoLi -hanke

 

 Tuote

Hinta

Koivun tuore ”pihkalehti”, eli hiirenkorvalla oleva kevätlehti

alle 5 €/kg

Koivun kuivattu ”pihkalehti”

25 €/kg

Koivun pakastettu ”pihkalehti”

10 €/kg

Koivun tuore kesälehti

4-5 € /kg

Koivun kuivattu kesälehti

15 € /kg

Koivun pakastettu kesälehti

8 €/kg

Tuore kuusenkerkkä

2,5-8 €/kg

Kuivattu kuusenkerkkä

30 €/kg

 

 

Lähde

Itä-Suomen yliopisto


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi