Ajankohtaista

Ympäristö- ja kulttuuriperintöhankkeiden rahoitushaku avoinna


13.04.2018

Pohjoismaisen ministerineuvoston maaekosysteemi työryhmä TEG ottaa vastaan rahoitushakemuksia, jotka koskevat

pohjoismaisia ympäristö- ja kulttuuriperintöhankkeita. Vuonna 2019 asetetaan etusijalle hankkeet, jotka liittyvät:

 

1) Luonnon- ja kulttuuriympäristön kestävä virkistyskäyttö

Rahoitusta myönnetään mm. hankkeille, jotka käsittelevät luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen sekä arvokkaisiin luonnon- ja kulttuuriympäristöihin. Hankkeiden tulee edistää luonnon- ja kulttuuriympäristöjen nykyistä kestävämpää käyttöä. Hankkeiden tulee tarjota käytännön ehdotuksia ratkaisuiksi ja työkaluiksi, joilla voidaan vähentää luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kielteisiä vaikutuksia Pohjoismaissa.

 

2) Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat

Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka valottavat Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä. Uhkaavilla tekijöillä

tarkoitetaan etenkin haitallisia vieras- ja tulokaslajeja sekä makean veden lajien keskuudessa ilmeneviä taudinpurkauksia.

 

Rahoitettavien hankkeiden on tuettava Pohjoismaiden ympäristö- ja kulttuuriperintöhallintojen työtä, joka liittyy Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöyhteistyön toimintaohjelman toteuttamiseen. Hanketukea voivat hakea kunnalliset, alueelliset tai valtiolliset viranomaiset, yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

 

Hakuaika päättyy 18. kesäkuuta 2018.

Hausta tarkemmin TEGn sivuilla:

 

Suomeksi:

http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-ministerineuvosto/ministerineuvostot/ympaeristoe-ja-ilmastoasiain-ministerineuvosto-mr-mk/laitokset-yhteistyoeelimet-ja-tyoeryhmaet/tyoeryhmaet/maaekosysteemien-tyoeryhmae-teg/tukea-maaekosysteemien-tyoeryhmaeltae/hankehaku-vuodeksi-2019-2013-luonnon-kestaevae-virkistyskaeyttoe-ja-luonnon-monimuotoisuuteen-kohdistuvat-uhat

 

På svenska:

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-och-klimat-mr-mk/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/terrestra-ekosystemgruppen-teg/stoed-fraan-terrestra-ekosystemgruppen/utlysning-infoer-2019-2013-haallbart-friluftsliv-och-hot-mot-biologisk-maangfald

 

Lähde:

http://www.norden.org/fi/


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi