Hankkeet - tulostettava lista

Lounais-Suomen metsäekosysteemipalvelut
Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (LUTUNEN)
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) – luonnontuotealan koordinaatiohanke
Luomumetsistä moneksi
Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke
Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS)
SieVi - Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä
Kantri & Co. - Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille
Luonnosta liiketoiminnaksi (LuoLi)
LuonnonILO
Innovative Technologies and Concepts for Business Growth Based on Finnish Mushrooms (In-Mushroom)
Uusia tuotteita metsästä
Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys
Luonnosta Käsin
Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle
Industry Nordic – kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiä
Arvopilotti – kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia
Luonnosta lautaselle LUOLA -koulutushanke
Nuorten Luonto
Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa -esiselvityshanke
Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko)
Puolukan arvoaineet jalostettuina maailmanmarkkinoille (PULU)
Vesakon hyödynnettävyys arvokkaiden uuteaineiden lähteenä (PAJU)
FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita
StarTree: Multipurpose trees and non-wood forest products: a challenge and opportunity
Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla ja/tai turvetuotannon jälkeisillä turvemailla
Luonnosta turvaa
KANTRI-INNO - Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin
Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa (LUMO-INKA)
Marjoilla maailmalle
Arktinen biotalous
Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen
Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun
Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset
Kaskadimalli turvemaiden heikkotuottoisten hieskoivikoiden tehokkaampaan hyödyntämiseen
Hyvinvointia Luonnosta 2015-2016
Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle - lähiruokaa lautaselle
Back to basic
Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue
Luomusertifioinnilla lisäarvoa selvitys
Kainuun luonnontuotealan kehittämishanke (KALKE)
Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys (LT-RASA)
Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta raaka-aineeksi (Elodea)
Luonnonmarjat biotaloudessa
Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta
Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint)
Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi
Kantama - kansainvälinen tapahtumamarkkinointi
Villiruoka valuutaksi
Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshanke
Mahdollisuuksia jatkojalostukseen
Luonto- ja luonnontuotepainotteinen kansainvälinen leirikoulu (LuoPaLe)
Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure-WAX
JUURET lähiruokahanke

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi